Hệ thống 3 tầng hầm để xe

Hệ thống 3 tầng hầm đảm bảo đủ chỗ đỗ ô tô và xe máy cho tất cả các căn hộ. Đặc biệt đây là dự án duy nhất có chỗ đỗ xe ngoài trời cho cư dân

Hotline