Bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030

Kiến Thức

Bản đồ quy hoạch Thanh Hóa Vietduccomplex

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 153/QĐ-TTg phê Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Danh sách bản đồ công bố kèm theo Quyết định 153 (Nhấn vào đây – 8files)

Mục tiêu, phương án quy hoạch tỉnh Thanh Hóa 2030

Mục tiêu là đến năm 2030, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa và thể thao. Đến năm 2045, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Về phương án phát triển đô thị, đến năm 2025 toàn tỉnh có 47 đô thị các loại, trong đó có 1 thành phố là đô thị loại I, 2 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV, 43 đô thị loại V. Đến năm 2030 có 47 đô thị, trong đó có 1 thành phố là đô thị loại I, 2 đô thị loại III, 4 đô thị loại IV; thành lập mới 3 thị xã gồm: Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương; 40 đô thị loại V. Phương án tổ chức lãnh thổ nông thôn được gắn với quá trình đô thị hóa của tỉnh và đặc điểm kinh tế – xã hội của từng địa phương.

Phương án tổ chức không gian phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Tập trung phát triển khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm đô thị – công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Giai đoạn sau năm 2030 phát triển cửa khẩu quốc tế Na Mèo thành khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo.

Đọc thêm  ĐẤT HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

Tiếp tục thực hiện 8 khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt với tổng diện tích 1.424,2 ha. Phát triển mới 9 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.281,5 ha. Sau năm 2030 phát triển mới thêm 2 khu công nghiệp với diện tích 872 ha. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 115 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.267,25 ha. Giai đoạn sau năm 2030 gồm 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.893,65 ha.

Tài liệu, bản đồ tham khảo

Bộ bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045 gồm các quy hoạch đô thị, giao thông, công nghiệp, giao dục, y tế, du lịch, ..

Vị trí địa lý tỉnh Thanh Hóa :

 • Phía bắc giáp tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình
 • Phía nam giáp tỉnh Nghệ An
 • Phía tây giáp tỉnh Hủa Phăn (Houaphanh, tiếng Lào: ແຂວງ ຫົວພັນ) nước Lào với đường biên giới 192 km
 • Phía đông Thanh Hóa mở ra phần giữa của vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông với bờ biển dài hơn 102 km

Thanh Hóa có diện tích 11.120,6 km² với 27 đơn vị hành chính trực thuộc là Thành phố Thanh Hóa, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thị xã Nghi Sơn và 23 huyện gồm : Đông Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định, Nông Cống, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.

Danh sách các bàn đồ kèm theo hồ sơ quy hoạch

Sơ đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh Thanh Hóa với các khu vực (Tải về)

Bản đồ hiện trạng

 • Bản đồ hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng hệ thống Y tế – Giáo dục (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng hệ thống Văn Hóa và Thể Thao (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng hệ thống Thương Mại (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng hệ thống Điểm, Khu du lịch (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng hệ thống Khu, Cụm công nghiệp (Tải về)
 • Sơ đô hiện trạng phân bổ di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng phát triển giao thông vận tải (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng lưới điện 110kv -550kv và năng lượng tái tạo (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng viễn thông thụ động (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng quản lý chất thải rắn và nghĩa trang (Tải về)
 • Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 (Tải về)
Đọc thêm  Quyết định 35/2014/QĐ-UBND - Kiên Giang

Bản đồ quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030

 • Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân khu chức năng (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn (Tải về)
 • Bản đồ phương án phát triển hệ thống Y tế – Giáo dục (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống Văn Hóa và Thể Thao (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống Thương Mại (Tải về)
 • Bản đồ phương án phát triển hệ thống Điểm, Khu du lịch (Tải về)
 • Bản đồ phương án phát triển hệ thống Khu, Cụm công nghiệp (Tải về)
 • Bản đồ phương án phát triển giao thông vận tải (Tải về)
 • Bản đồ quy hoạch mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước (Tải về)
 • Bản đồ quy hoạch lưới điện 110kv -550kv và năng lượng tái tạo (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch viễn thông thụ động (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch chất thải rắn và nghĩa trang (Tải về 1,Tải về 2)
 • Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 (Tải về)
 • Bộ bản đồ phương án quy hoạch tài nguyên môi trường (Tải về – 5 files)

Quy hoạch theo vùng tỉnh Thanh Hóa (2021 – 2030)

 • Vùng 1 : TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, H. Đông Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa (Tải về – 2 files)
 • Vùng 2 : H. Yên Đinh, Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa (Tải về – 2 files)
 • Vùng 3 : TX Bỉm Sơn, H. Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Thạch Thành, Vĩnh Lộc (Tải về – 2 files)
 • Vũng 4 : TX Nghi Sơn, H. Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân (Tải về – 2 files)
 • Vùng 5 : H. Quan Sơn, Bá Thước, Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy (Tải về – 2 files)
Đọc thêm  Gỗ Xoan đào có tốt không? Có nên làm cửa bằng gỗ xoan đào

Quy hoạch phát triển đô thị thời kỳ 2021 – 2030

 • Bản đồ phương án quy hoạch phát triển đô thị TP Thanh Hóa (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch TP Sầm Sơn (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng TX Bỉm Sơn (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch đô thị TX Nghi Sơn(Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bá Thước (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lang Chánh (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Xuân (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Hóa (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Sơn (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thường Xuân (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc (Tải về)
 • Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định (Tải về)

Tổng hợp bởi Duan24h.net