Tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh – HĐND tỉnh Ninh Thuận

Kiến Thức

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận Vietduccomplex

I. CHỦ TỊCH HĐND TỈNH NINH THUẬN

1. Họ và tên: PHẠM VĂN HẬU

2. Ngày sinh: 15/10/1974

3. Quê quán: Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

4. Dân tộc: Kinh

5. Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

6. Địa chỉ cơ quan: Số 08, Đường 21/8 phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

7. Điện thoại cơ quan: 02593.826960

8. Điện thoại di động: 0903053433 II. PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH NINH THUẬN

1. Họ và tên: TRẦN MINH LỰC

2. Ngày sinh: 03/12/1964

3. Quê quán: Xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

4. Dân tộc: Kinh

5. Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

6. Địa chỉ cơ quan: Số 08, Đường 21/8 phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

7. Điện thoại cơ quan: 0259.3822692

8. Điện thoại di động: 0918043287 III. ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NINH THUẬN, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Phạm Văn Hậu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

0903053433

vanhau@ninhthuan.gov.vn

2

Trần Minh Lực

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

0918043287

tranminhluc@ninhthuan.gov.vn

3

Trần Quốc Nam

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

0918935411

quocnam@ninhthuan.gov.vn

4

Nguyễn Long Biên

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

0913944991

longbien@ninhthuan.gov.vn

5

Lê Văn Bình

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

0918111524

vanbinh@ninhthuan.gov.vn

6

Nguyễn Tiến Đức

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

0902026869

nguyentienduc@ninhthuan.gov.vn

7

Trần Minh Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh

Đọc thêm  Quy hoạch 1/500 là gì? Khi nào sử dụng bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500

0913646069

tmnam@ninhthuan.gov.vn

8

Lâm Đông

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh

0919697172

lamdong@ninhthuan.gov.vn

9

Chamaléa Thị Thủy

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

0945883975

cthithuy@ninhthuan.gov.vn

10

Châu Thị Thanh Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm

0949973199

thanhha@ninhthuan.gov.vn

11

Nguyễn Thế Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

0983351169

thehung@ninhthuan.gov.vn

12

Nguyễn Dâng Tuyển

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

0948746688

ndtuyen@ninhthuan.gov.vn

13

Linh mục Trần Văn Hải

Hạt trưởng hạt Ninh Sơn; Linh mục Quản xứ – Giáo xứ Quảng Thuận, Quảng Sơn, Ninh Sơn.

0909106874

haitv@ninhthuan.gov.vn

14

Phan Phương Uyên

Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính; Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

0918411846

phuonguyen@ninhthuan.gov.vn

15

Vũ Ngọc Đương

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Thuận Bắc

0919856038

ngocduong@ninhthuan.gov.vn

16

Pi Năng Thị Mai

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái

0945934804

pmai.ba@ninhthuan.gov.vn

17

Pi Năng Thị Thủy

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

0919630489

thithuy@ninhthuan.gov.vn

18

Pi Năng Thị Hốn

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

0917667736

pinangthihon@ninhthuan.gov.vn

19

Tô Ngọc Phương

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

0918081199

tongocphuong@ninhthuan.gov.vn

20

Châu Thanh Hải

Tỉnh ủy viên; Bí thư huyện Thuận Nam

0913930068

thanhhai@ninhthuan.gov.vn

21

Hòa Thượng Thích Hạnh Thể

Tu sĩ Phật giáo; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

0976251925

thichhanhthe@ninhthuan.gov.vn

22

La Thoại Như Trang

Phó Chủ tịch HĐND huyện Ninh Phước

0947165067

ltntrang@ninhthuan.gov.vn

23

Trịnh Minh Hoàng

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Ninh Hải

0933559568

minhhoang@ninhthuan.gov.vn

24

Trần Đỗ Oanh

Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh

0919697298

dooanh@ninhthuan.gov.vn

25

Nguyễn Phạm Bảo Ngọc

Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

0969606727

baongocnp@ninhthuan.gov.vn

26

Nguyễn Văn Thuận

Chủ tịch Hội cựu Chiến binh tỉnh

Đọc thêm  Bản đồ nước Mỹ - Vị trí và đặc điểm bản đồ nước Mỹ - ITGATE

0913930436

nguyenvanthuan@ninhthuan.gov.vn

27

Phạm Văn Binh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND Huyện Ninh Phước

0918591257

binhpv.np@ninhthuan.gov.vn

28

Lê Công Bình

Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh

0913183945

binhlcstc@ninhthuan.gov.vn

29

Trần Minh Cảnh

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

0986334449

tranminhcanh@ninhthuan.gov.vn

30

Nguyễn Đô

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn

0913184081

nguyendo@ninhthuan.gov.vn

31

Nguyễn Thanh Hải

Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh

0919071679

hainguyenthanh@ninhthuan.gov.vn

32

Trần Hải

Tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở Nội vụ

0918096103

tranhai@ninhthuan.gov.vn

33

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Chu Văn An

0906565153

tuyethanh@ninhthuan.gov.vn

34

Phan Thị Ngân Hạnh

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

0918935044

hanhptn@ninhthuan.gov.vn

35

Lê Kim Hiệp

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

0837588756

kimhiepstp@ninhthuan.gov.vn

36

Nguyễn Thanh Hồng

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Cty TNHH Kim Song Mã

0966976688

thanhhong@ninhthuan.gov.vn

37

Lê Thanh Hùng

Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh

0918890393

lethanhhung@ninhthuan.gov.vn

38

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

0914847934

thanhhuyentct@ninhthuan.gov.vn

39

Lê Đức Khai

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh

0978809237

khaild@ninhthuan.gov.vn

40

Lê Hoài Nam

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

0765771777

hoainam.snv@ninhthuan.gov.vn

41

Nguyễn Quang Nhật

Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh

0977743377

quangnhatntv@ninhthuan.gov.vn

42

Huỳnh Thị Kim Oanh

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

0384332004

kimoanh@ninhthuan.gov.vn

43

Mẫu Thái Phương

Tỉnh ủy viên,Bí thư huyện ủy Bác Ái

0913161249

thaiphuong@ninhthuan.gov.vn

44

Nguyễn Phan Anh Quốc

Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

0913595972

anhquocnp@ninhthuan.gov.vn

45

Nguyễn Thị Quý

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

0375588856

quynt@ninhthuan.gov.vn

46

Lê Quyện

Phó Giám Đốc phụ trách Sở Tư pháp

0919648558

lequyenstp@ninhthuan.gov.vn

47

Phạm Thị Sen

Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh

0355741902

senpham@ninhthuan.gov.vn

48

Trương Thành Việt

Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

0913184065

thanhviet@ninhthuan.gov.vn

49

Đọc thêm  Phong cách thiết kế hiện đại và điều gì khiến nó trở thành trào lưu?

Phạm Thị Thanh Hường

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch

0918197477

huongptt@ninhthuan.gov.vn

50

Võ Đình Vinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

0988277772

vodinhvinh@ninhthuan.gov.vn

IV. VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH; LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH

STT

Tên đơn vị và địa chỉ

Cán bộ lãnh đạo

Điện thoại (mã vùng: 0259)

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Thuận; Địa chỉ: Số 08 đường 21/8 phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Phạm Đăng Thành

Chánh Văn phòng

3820213

0918043419

Trương Minh Vũ

Phó Chánh Văn phòng

3517596

0945477107

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Thuận; Địa chỉ: Số 01, đường Hùng Vương, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Chế Quốc Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3837618

0918824002

2

Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Địa chỉ:Số 08 đường 21/8 phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Tô Ngọc Phương

Phó Trưởng Ban

3517778

0918081199

Lê Kim Hiệp

Phó Trưởng Ban

3629067

0837588756

3

Ban Kinh tế – ngân sách của HĐND tỉnh; địa chỉ: Số 08 đường 21/8 phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Lê Công Bình

Phó Trưởng Ban

3822616

0913183945

Nguyễn Thanh Hải

Phó Trưởng Ban

3521444

0919071679

4

Ban Văn hóa – xã hội của HĐND tỉnh; địa chỉ: Số 08 đường 21/8 phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Lê Thành Hùng

Phó Trưởng Ban

3820214

0918890393

Trần Đỗ Oanh

Phó Trưởng Ban

3839843

0919697298

5

Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; địa chỉ: Số 08 đường 21/8 phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Pi Năng Thị Hốn

Trưởng Ban

3922691

0917667736

Nguyễn Phạm Bảo Ngọc

Phó Trưởng Ban

3629066

0969606727