Danh mục Dự án PPP – Bạc Liêu

Tin Tức

Danh sách các dự án ppp Vietduccomplex

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao; Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần xây dựng và Kinh doanh bất động sản Bạc Liêu (Nhà đầu tư) tại Công văn số 21/VB.CTy ngày 28/5/2017 về việc đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc HĐND-UBND và các cơ quan huyện Đông Hải theo hình thức BT;

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND phê duyệt đề xuất đầu tư xây dựng trụ sở làm việc HĐND-UBND và các cơ quan huyện Đông Hải theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao, với một số nội dung của đề xuất như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc HĐND-UBND và các cơ quan huyện Đông Hải theo Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BT).

Đọc thêm  DỰ ÁN GEM SKY WORLD LONG THÀNH ĐỒNG NAI - ĐẤT XANH

2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

3. Nhà đầu tư lập đề xuất dự án: Công ty Cổ phần xây dựng và Kinh doanh bất động sản Bạc Liêu.

4. Địa điểm xây dựng: Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

5. Quy mô, công suất của dự án:

– Xây dựng trụ sở làm việc HĐND – UBND huyện Đông Hải với quy mô 03 tầng, kết cấu bằng bê tông cốt thép, móng cọc.

– Xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan đoàn thể huyện Đông Hải với quy mô 02 tầng, kết cấu bằng bê tông cốt thép, móng cọc.

– Xây dựng hội trường huyện Đông Hải.

– Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ có liên quan: Hàng rào, nhà xe, cây xanh, sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước tổng thể, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

6. Dự kiến tổng vốn đầu tư: 76.118.740.000 đồng (Giá trị tổng vốn đầu tư sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi).

7. Loại hợp đồng dự án: Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

8. Phương án tài chính sơ bộ:

– Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của nhà đầu tư và huy động hợp pháp đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

Đọc thêm  Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê

– Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất theo nguyên tắc, điều kiện quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 – 2020.

10. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết tải Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 19/3/2018