Vi phạm về khởi công xây dựng công trình năm 2023 sẽ bị xử phạt

Kiến Thức

Giấy phép khôi phục công trình xây dựng Vietduccomplex

1. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, người quản lý, sử dụng công trình vi phạm về khởi công xây dựng công trình bị xử phạt thế nào?

Theo quy định tại Điều 15 và điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình có hành vi vi phạm về khởi công xây dựng công trình sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

1.1. Hình thức phạt tiền

Hành vi vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình sẽ bị phạt tiền với mức như sau:

Hành vi

Mức phạt tiền

Tổ chức

Cá nhân

(i) Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công (kèm theo bản sao giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng) cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình và cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định.

(ii) Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Đọc thêm  NHK là đất gì? Nên hay không mua đất NHK để đầu tư? - Homedy

(iii) Không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ một trong các nội dung: tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng hoặc gửi thông báo khởi công không theo mẫu quy định.

Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng

(iv) Khởi công xây dựng công trình mà thiếu một trong các điều kiện sau đây (trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ):

– Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án.

– Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

– Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

(v) Khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt.

Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

(vi) Khởi công xây dựng mà không có giấy phép xây dựng đối với:

– Xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

– Xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

Đọc thêm  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS là gì?

Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

– Xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng

Từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

1.2. Biện pháp khắc phục hậu quả

Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình có hành vi khởi công xây dựng công trình (trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ) mà thiếu các điều kiện để khởi công, cụ thể như sau:

– Thiếu mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án: bị buộc bàn giao mặt bằng xây dựng theo tiến độ dự án.

– Thiếu hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu: bị buộc ký hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

– Thiếu biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng: bị buộc phải có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

Danh sách văn bản Trung ương mới nhất [Cập nhật liên tục và kịp thời]

Vi phạm về khởi công xây dựng công trình năm 2023 sẽ bị xử phạt như thế nào? (Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet)

Đọc thêm  RDD Là Đất Gì? Thủ Tục Thành Lập Đất RDD Như Thế Nào?

2. Điều kiện để khởi công xây dựng công trình là gì?

Căn cứ theo Điều 107 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14), việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

– Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.

– Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).

– Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt.

– Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của phập luật.

– Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

– Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

Lưu ý: Riêng đối với việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện về việc phải có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).