Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê

Tin Tức

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất Vietduccomplex

Thông tin chung

Lĩnh vực:Đất đaiCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tài nguyên và Môi trườngNơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai – thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

– Người sử dụng đất có nhu cầu xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đấtnộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh sách các cơ quan, đơn vị có liên quan và gửi hồ sơ để lấy ý kiến;

– Sau khi nhận đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các ý kiến thẩm định và có văn bản thông báo kết quả thẩm định gửi chủ đầu tư để hoàn thiện, lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định;

– Trường hợp cần làm rõ các nội dung liên quan đến nội dung thẩm định thì Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định, đi kiểm tra thực địa trước khi ban hành văn bản kết quả thẩm định;

– Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.

Đọc thêm  Cho Thuê Căn Hộ Giá Rẻ, Uy Tín, Khu Vực An Ninh Cao T6/2023

Cách thức thực hiện:

Nộp, nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Yêu cầu thêm

– Người xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước thì phải có các điều kiện sau:

(1) Điều kiện 1: Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể như sau:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

(2) Điều kiện 2: Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

(3) Điều kiện 3: Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây:

Đọc thêm  Cách Trộn Đất Trồng Mai Vàng, Dễ Làm Sau Tết Chuẩn Nhất 2023

+ Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải vềĐơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Bản chính)Tải vềTrích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Bản chính)Trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư thì nộp bổ sung hoặc trong các văn bản sau: ()+ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo dự án đầu tư (Bản sao)+ Đối với dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bản sao)+ Dự án đầu tư theo quy định đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao)+ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Bản sao)+ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo đối với trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo (Bản sao)+ Đối với trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (Bản sao)Trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình thì nộp bổ sung hoặc trong các văn bản sau: ()Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì phải nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Bản sao)

Đọc thêm  Cho Thuê Đất, Nhà xưởng, Kho bãi giá rẻ nhất (06/2023) - Homedy

Số lượng hồ sơ: 10

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP – TỈNH THỪA THIÊN HUẾ