Cơ sở hạ tầng là gì? Phân loại theo luật của cơ sở hạ tầng như thế nào?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Hẳn bạn đã nghe nhiều về cơ sở hạ tầng và cũng đã hình dung được nghĩa của cụm từ này. Thế nhưng, cơ sở hạ tầng hiểu đúng chuyên môn trong ngành xây dựng thì rất rộng. Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm cơ sở hạ tầng là gì và các loại cơ sở hạ tầng được phân loại theo luật định là gì mà Việt Đức Complex chia sẻ qua bài viết sau đây.

Tìm hiểu khái niệm chính xác của cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng là gì? Đó là thuật ngữ nói chung dùng để chỉ các bộ phận cấu thành nền tảng của một đô thị, nền tảng cho việc phát triển kinh tế. Cụ thể hơn, cơ sở hạ tầng được hiểu là những điều kiện vật chất, điều kiện kỹ thuật có trong xã hội, môi trường đô thị nhằm phục vụ cho các hoạt động đời sống, an sinh xã hội, sản xuất kinh tế của cư dân.

Ví dụ, trên phương diện hình thái, những tài sản như cầu cống, đường sá, thủy lợi, cây xanh đô thị, cảnh quan đô thị, bệnh viện, công trình công cộng, … là điều kiện vật chất của cơ sở hạ tầng. Lực lượng lao động tri thức, tiểu thương,… là điều kiện nền tảng để phát triển kinh tế của cơ sở hạ tầng. Như vậy, nguồn lực phi vật chất cũng có thể được xem là cơ sở vật chất nếu thỏa mãn khái niệm trên. Mục đích chung của các hình thái này đều nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích toàn xã hội.

Cơ sở hạ tầng là gì ?
Cơ sở hạ tầng là gì ?

Nếu xét trên phương diện đầu tư, cơ sở hạ tầng là thành quả tích lũy các điều kiện trên qua nhiều thế hệ. Đó là nguồn lực quốc gia, có vai trò giúp phát triển kinh tế đất nước, giúp người dân thụ hưởng đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Các loại cơ sở hạ tầng được phân loại theo luật

Cơ sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như trong ngành bất động sản. Dựa theo các tiêu chí khác nhau mà bạn có thể phân loại cơ sở hạ tầng như sau: 

Theo lĩnh vực phục vụ cho đời sống, an ninh, sản xuất

Cơ sở hạ tầng kinh tế sẽ phục vụ cho quá trình nào của các công đoạn sản xuất nào trong việc lưu thông hàng hóa, hoặc phục vụ cho mục đích an sinh, an ninh quốc phòng. Bao gồm:

Cơ sở hạ tầng xã hội: cơ sở y tế, giáo dục, công cộng, văn hóa, hoạt động xã hội,…

Cơ sở hạ tầng môi trường: công trình chống thiên tai, công trình bảo vệ rừng, công trình bảo vệ đất, hệ thống xử lý rác thải, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp,…

Cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng: nhà máy sản xuất vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, kho khí tài,…

Cơ sở hạ tầng là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế, đời sống xã hội
Cơ sở hạ tầng là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế, đời sống xã hội

Theo tính chất, hình thái

Bao gồm cơ sở hạ tầng hình thái vật chất và phi vật chất. Những cơ sở hạ tầng phi vật chất chính là những thiết chế xã hội, nguồn lực xã hội như thủ tục hành chính, cơ chế hoạt động, an ninh trật tự,..

Theo vùng lãnh thổ

Phân chia theo cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn, biển, đồng bằng,… hoặc theo ranh giới lãnh thổ của từng địa phương.

Theo các ngành kinh tế

Cơ sở hạ tầng này phục vụ cho ngành nào? Ví dụ như ngành viễn thông, ngành thủy lợi, giáo dục, năng lượng,…

Theo cấp quản lý

Cơ sở hạ tầng chia theo cấp quản lý hành chính, từ trung ương đến địa phương, từ cấp quy mô lớn đến quy mô nhỏ.

Cơ sở hạ tầng do trung ương quản lý bao gồm hệ thống đường quốc lộ, đường sân bay, bến cảng, đường sắt,…

Cơ sở hạ tầng do địa phương quản lý bao gồm công trình xây dựng của tỉnh/huyện/xã, công trình cầu đường đô thị, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa,… của địa phương.

Dù khái niệm rất rộng nhưng với các mô tả trên, bạn đã hình dung cơ sở hạ tầng là gì rồi chứ? Khi phân loại cơ sở hạ tầng theo nhiều tiêu chí khác nhau sẽ giúp cho chủ đầu tư khai thác sử dụng các nguồn lực được hiệu quả hơn, đáp ứng các nhu cầu của phát triển kinh tế, xã hội.

Tài liệu về Cơ sở hạ tầng được tham khảo từ:

  1. https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_s%E1%BB%9F_h%E1%BA%A1_t%E1%BA%A7ng_v%C3%A0_ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_th%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%E1%BA%A7ng
  2. https://abcland.vn/co-so-ha-tang-la-gi/
  3. https://www.invert.vn/co-so-ha-tang-ar2406
0911 180 222
Scroll to Top