Bảng giá đất tại Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 – VietnamBiz

Kiến Thức

Bảng giá đất Đà Nẵng Vietduccomplex

Cập nhật giá đất Đà Nẵng mới nhất năm 2023

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng áp dụng trong 5 năm (2020-2024) được ban hành theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND, sau đó được sửa đổi tại Quyết định 07/2021/QĐ-UBND và Quyết định 12/2022/QĐ-UBND.

Giá đất ở tại đô thị

Giá đất tại đô thị được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục III kèm theo Quy định này.

– Vị trí 1: Đất ở mặt tiền đường phố.

– Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.

– Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.

– Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.

– Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.

Ví dụ: Giá đất ở tại đô thị của đường 2 tháng 9 đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Nguyễn Văn Trỗi tại vị trí 1 là 98,8 triệu đồng/m2, vị trí 2 là 36,81 triệu đồng/m2, vị trí 3 là 25,7 triệu đồng/m2, vị trí 4 là 21,43 triệu đồng/m2 và vị trí 4 là 18,98 triệu đồng/m2.

Đọc thêm  Thực hư thông tin tập đoàn Hưng Thịnh Land lừa đảo - Homedy

Giá đất ở tại nông thôn

Giá đất tại nông thôn được quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Quy định này và áp dụng đối với đất ven đường bê tông hoặc đường nhựa.

Đối với đất ven đường đá, sỏi, cấp phối thì nhân hệ số 0,9 so với giá đất ven đường bê tông hoặc đường nhựa tương ứng.

Đối với đất ven đường đất thì nhân hệ số 0,8 so với giá đất ven đường bê tông hoặc đường nhựa tương ứng.

Đối với đất ven đường (chưa được đặt tên) mà đường đó có vỉa hè hai bên thì nhân hệ số 1,2 so với giá đất ven đường bê tông hoặc đường nhựa tương ứng.

Ví dụ: Giá đất ở tại nông thôn của đường Cầu Đỏ – Túy Loan (huyện Hòa Vang) tại vị trí 1 là 5,93 triệu đồng/m2, vị trí 2 là 4,32 triệu đồng/m2, vị trí 3 là 3,7 triệu đồng/m2, vị trí 4 là 3,03 triệu đồng/m2 và vị trí 5 là 2,47 triệu đồng/m2.

Giá đất tại đô thị và nông thôn đối với những đường chưa được đặt tên tại các khu dân cư

Giá đất tại đô thị và nông thôn đối với những đường chưa được đặt tên tại các khu dân cư được quy định tại Phụ lục III kèm theo quy định này.

Ví dụ: Giá đất ở tại đô thị và nông thôn đối với đường 5,5m chưa được đặt tên tại khu dân cư Công ty cấp nước và Sở KH&ĐT cũ (địa bàn phường Hải Châu 1) là 51,49 triệu đồng/m2.

Đọc thêm  Bản Đồ Nước Úc ❤ ( Australia Map ) ❤ Khổ Lớn Năm 2023

Giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn

Giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo quy định này

– Vị trí 1: Tính từ ranh giới thửa đất gần nhất với mép trong vỉa hè đối với đường có vỉa hè, hoặc mép đường đối với đường không có vỉa hè vào 50m (từ 0m đến ≤ 50m) nhân hệ số k = 1,0.

– Vị trí 2: Từ trên 50m đến 100m (từ > 50m đến ≤ 100m), nhân hệ số k = 0,9.

– Vị trí 3: Từ trên 100m (> 100m), nhân hệ số k = 0,8.

Ví dụ: Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị của đường 2 tháng 9 đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Nguyễn Văn Trỗi tại vị trí 1 là 69,16 triệu đồng/m2, vị trí 2 là 25,77 triệu đồng/m2, vị trí 3 là 17,99 triệu đồng/m2, vị trí 4 là 15 triệu đồng/m2 và vị trí 4 là 13,29 triệu đồng/m2.

Giá đất khu công nghệ cao

Giá đất khu công nghệ cao được quy định tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này – (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

Giá đất nông nghiệp

Giá đất nông nghiệp được quy định tại Phụ lục V kèm theo Quyết định này

Đọc thêm  TẢI Bản đồ Hành chính tỉnh Tây Ninh Khổ Lớn Mới Nhất 2023

– Vị trí 1 gồm các quận và huyện Hòa Vang (trừ các xã quy định tại điểm b khoản này).

– Vị trí 2 gồm xã Hòa Ninh, xã Hòa Phú và xã Hòa Bắc.

Giá đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được xác định bằng giá đất rừng sản xuất.

Giá đất nông nghiệp khácđược xác định bằng giá đất nông nghiệp có cùng mục đích sử dụng. Riêng đối với đất xây dựng chuồng trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm được xác định bằng giá đất trồng cây hằng năm – (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2).

Chi tiết bảng giá đất tỉnh Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND tại đây.

Chi tiết bảng giá đất tỉnh Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 theo Quyết định bổ sung 07/2021/QĐ-UBND tại đây.

Chi tiết bảng giá đất tỉnh Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 theo Quyết định bổ sung 12/2022/QĐ-UBND tại đây.